Hyvinvointikumppanuus-hanke jatkaa vielä vuoden 2019 ajan

Share |
01.01.2019

Hyvinvointikumppanuus-hanke jatkaa vielä vuoden 2019 ajan. Hanke keskittyy seuraavien asioiden eteenpäin viemiseen:

  • Sote-järjestöjen yhteistyön edelleen kehittäminen
  • Maakunnallisen osallisuusmallin kehittäminen
  • Kumppanuussopimuksiin ja järjestöavustuksiin liittyvän selvityksen tekemiseen
  • Hyvinvointisopimus-mallin pilotointiin
  • Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaverkoston kartoitukseen ja näkyväksi tekemiseen
  • Kumppanuuspöytämallin kehittelyyn ja käyttöönottoon.
11.04.2019Sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2019
01.04.2019Uusi hankepäällikkö Jaana Koinsaari aloitti aprillipäivänä
01.01.2019Hyvinvointikumppanuus-hanke jatkaa vielä vuoden 2019 ajan
31.12.2018Hallitus 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry
25.05.2018Tietosuojalauseke