Hanketiimi

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen moottorina toimii neljän hengen tiimi:

Maiju Paananen (os. Konttinen)

Kari Kangaspunta

Niina Koponen

Maiju Paananen (os. Konttinen) toimii Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen hankepäällikkönä. Maijun vastuulla ovat mm. hankkeen hallinnointi ja hankeraportointi sekä kumppanuuksiin liittyvät verkosto- ja tutkimustyöt. Maiju keskittyy hankkeessa erityisesti sote- ja kuntatoimijoiden yhteistyön vahvistamiseen. Maijulla on asiantuntemusta aluekehittämisestä, osallistavasta kaupunkisuunnittelusta, yhteiskunnalliseen osallisuuteen, kasvatus- ja koulutuspolitiikkaan sekä hyvinvointikysymyksiin suuntaavista projekteista.

Kari Kangaspunta on Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen hankesuunnittelija ja vahvassa roolissa hanke- ja verkostotyöskentely-osaamisellaan hankkeen toteutuksessa.

Niina Koponen toimii Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeessa hyvinvointiasiantuntijana ja hanketiedottajana. Niinan vastuulla ovat erityisesti järjestötoimijoiden ja kuntalaisten aktivointi sekä hankkeen verkostoitumistapahtumien ja työpajojen, teemapäivien ja hyvinvointitempausten suunnittelu ja toteutus sekä hankkeen viestintä. Niinalla on vankka osaaminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä, ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä sekä yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen valmentamisesta ja kehittämisestä.