Hanketiimi

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeessa työskentelee vuonna 2019:

Jaana Koinsaari ja Kari Kangaspunta.

Jaana Koinsaari toimii Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen hankepäällikkönä. Jaanan vastuulla ovat mm. hankkeen hallinnointi ja hankeraportointi sekä kumppanuuksiin liittyvät verkosto- ja selvitystyöt. Jaana keskittyy erityisesti:

  • sote-järjestöjen yhteistyön kehittämiseen
  • kumppanuussopimuksiin ja järjestöavustuksiin liittyvään selvitykseen ja toimintamallin kehittämiseen
  • matalan kynnyksen kohtaamispaikkaverkoston näkyväksi tekemiseen sekä hyvinvointisopimusmallin pilotointiin.

Kari Kangaspunta on Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen hankesuunnittelija ja vahvassa roolissa hanke- ja verkostotyöskentely-osaamisellaan hankkeen toteutuksessa. Kari keskittyy erityisesti;

  • maakunnallisen osallisuusmallin suunnitteluun
  • kumppanuustalon toiminnan käynnistämiseen
  • kumppanuuspöytämallin kehittelyyn ja käyttöönottoon.