Asiantuntijuus esiin!

Sunnuntai 20.11.2016 - Niina Koponen

Kansalaisjärjestöillä on tärkeä ja entistä suurempi rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisessa. Järjestöissä työskennellään lähellä kansalaisten arkea muun muassa kasvavaa eriarvoistumista vastaan sekä palvelujen tasa-arvoisen saannin puolesta. Järjestöissä ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin.

Toiminnan vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kautta syntyy sosiaalista pääomaa. Lisäksi järjestötoiminta lisää yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi. Järjestöjen keskeinen tehtävä on muun muassa syrjäytymisvaarassa olevien ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien ajaminen sekä tukitoimien tarjoaminen näille ryhmille. Järjestöt tukevat ihmisiä selviytymään ensisijaisesti vertaistoiminnan ja vapaaehtoistyön avulla, mutta myös ammattiapua tarjoamalla.

Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt voivat toimia yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseksi. Järjestöjen keskinäinen sekä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö ja uudet kumppanuudet ovat tärkeällä sijalla väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamistyössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt kokoavat ihmisiä yhteen toimimaan sairauksien, vammaisuuden tai sosiaalisten ongelmien seurausten lievittämiseksi tai, jos mahdollista, poistamiseksi. Ihmisten osallistaminen on tärkeä osa järjestöjen työtä.

Järjestötoimijoiden asiantuntijuutta ja osaamista ei vielä hyödynnetä niin vahvasti kuin voisi. Usein järjestötyöntekijöillä, aktiiveilla ja vapaaehtoisilla on paljon myös sellaista osaamista, mitä ei kirjoista lukemalla opi – omakohtaista käytännön tietoa ja taitoa. Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki esimerkiksi ovat jotakin sellaista, mitä ei voi monistaa tai tuotteistaa. Se on henkilökohtaista ja koskettavaa, luonnollisesti.  

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeessa teemme parasta aikaa järjestökartoitusta Etelä-Savon alueella. Tavoitteenamme on koota alueen järjestötoimijat palveluineen selkeäksi kokonaisuudeksi sekä löytää ja korostaa erityisesti sitä osaamista ja asiantuntijuutta, mikä vielä piilossa ja hyödyntämättä. Asiantuntijuus esiin ja jakoon!

:) Niina 

Kirjoittaja on Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa hankkeen tiedottaja ja hyvinvointiasiantuntija. 

Lähde: www.thl.fi

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointityö, osaaminen, asiantuntijuus, järjestöt