Yhteistyön voimaa

Lauantai 12.11.2016 - Niina Koponen

Hei

Olen Niina Koponen, Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen tiedottaja ja hyvinvointiasiantuntija. Mahtavaa olla mukana tällaisessa tärkeässä alueellista hyvinvointia lisäävässä hankkeessa!

Bloggaan teille tämän hankkeen aikana (2016 - 2018) ketterästi erilaisten hyvinvointiin liittyvien teemojen ympärillä, hankesisältöjämme sivuten. 

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa hankkeessa päätyönämme on kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden yhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen. Hankkeemme tulee kutsumaan koolle hyvinvointipalvelujen ja kumppanuuksien kehittämisestä kiinnostuneita erilaisiin tapahtumiin, työpajoihin ja yhteistempauksiin.

Uskon, että yhteistyöllä saadaan vielä suuria aikaan! Uskon, että yhdessä saamme aikaan jotakin sellaista, mikä kantaa vuosikymmenten päähän! 


Yhteistyöllä voidaan saada esimerkiksi seuraavanlaisia hyötyjä:

Vastuun jakaminen pienentää stressiä. Riskit vähenevät yhdessä toimien.

Osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen lisää viisautta. Itse ei tarvitse osata kaikkea. 

Voimavarojen yhdistäminen säästää energiaa. Työkuorma on tasaisempi yhteistyöllä.

Kulujen ja kustannusten jakaminen porukalla mahdollistaa esimerkiksi isommat investoinnit.

Ajankäytön tehostuminen onnistuu tiedon ja taidon lisääntyessä sekä resurssien käyttöä optimoimalla.   

Tiedon laajempi levitys mahdollistuu useita verkostoja hyödyntämällä.

Näkökulmien rikastaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Yksin voi jumiutua suppeille urille. 

Ideat jalostuvat porukalla pähkäillen. Yhdessä innostuminen saa tehoa toimintaan.

Yhdessä oppiminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen tapahtuu yhteistyön aikana tietoa jakamalla ja toisten hyviä käytäntöjä mallintamalla. 

Mitä muita hyötyjä lisäisit tämän jonon jatkoksi?

Yhteistyön hyötyjä voimme varmasti nähdä jo tulevana maanantaina Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen virallisessa toiminnallisessa aloitusseminaarissa Paukkulassa: ILOA KUMPPANUUDESTA - hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimien

Tule Sinäkin mukaan kehittämään kanssamme yhteistyötä ja hyvinvointikumppanuutta! 

:) Niina

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteistyö, kumppanuus, kehittäminen