Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke

Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeen tavoitteena on kansalaistoiminnan roolin vahvistaminen hyvinvointia edistävässä työssä.

Hanke jakautuu eri kehittämisalueisiin ja -sisältöihin seuraavasti:

Hankkeessa kootaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittäjäverkosto, jolla lisätään järjestöjen valmiutta yhteiseen kehittämistoimintaan ja vuoropuheluun kuntien ja sote-alueen kanssa paikallisen hyvinvointipolitiikan toteutuksessa. Verkostorakenteet palvelevat järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, vertaistukea ja oppimista, ja samalla myös niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeessa luodaan kumppanuuspöytä -malli kansalaistoiminnan, kuntien ja sote-alueen väliseen yhteistyöhön sekä kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kumppanuuspöytä on kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin tasavertaisen vuoropuhelun foorumi. Yhteistyörakenteissa ovat järjestöjen ja kuntien lisäksi edustettuina myös muita hyvinvointialan asiantuntija- ja kehittämistahoja.

Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointisopimus -mallia, jonka pohjalta vahvistetaan toimintakäytäntöjä, jossa järjestöillä ja kansalaistoiminnan muodoilla on entistä vahvempi ja näkyvämpi rooli alueen hyvinvointia edistävissä rakenteissa. Tavoitteena on saada aktivoitua erityisesti sellaisia väestöryhmiä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä. Hyvinvointisopimus -mallia pilotoidaan pienemmillä alueilla, jossa kartoitetaan alueen kansalaistoiminnan muodot ja testataan sopimuksen toimeenpanoa eli aktiivista yhteistyöhön perustuvaa aktivoivaa ja ehkäisevää hyvinvointityötä.

Monilla järjestöillä on erilaisia kansalaisten kohtaamispaikkoja joko omalle kohderyhmälleen tai laajemmin alueen asukkaille. Hankkeessa kartoitetaan tällaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja toimipisteiden valmiudet yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että kaikilla maakunnan asukkailla on vaikeissa elämäntilanteissa mahdollisuus päästä kansalaistoimintalähtöisen auttamisen tai vertaistuen piiriin niin, että palvelu on kohtuullisen välimatkan piirissä.

Hankkeen hallinnointi: Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

Toteutusaika: 1.8.2016 - 31.12.2019

Hankerahoitus: STEAUutiset

Sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2019 (11.04.2019)
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina  11.4.2019 klo 17.00. Kokouspaikkana on Hyvinvointikumppanuus-hankkeen..

01.04.2019  Uusi hankepäällikkö Jaana Koinsaari aloitti aprillipäivänä
01.01.2019  Hyvinvointikumppanuus-hanke jatkaa vielä vuoden 2019 ajan
31.12.2018  Hallitus 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry